Search The Net

Wednesday, February 25, 2009

May part 1 at part 2 ang pagmomoveonMay part 1 at part 2 ang pagmomoveon.

Part 1.
Ang panahong tinatanggap ng sarili mo na wala na sya.
Binubura ng isip mo ang mga alaalang magkasama pa.
Tinatanggal sa puso mo ang nagsasabing mahal mo sya.
At unti unting humahakbang ka papalayo sa kanya.

Part 2.
Ang panahong tinatanggap ng sarili mo na meron na syang iba.
Binubura ng isip mo ang selos pag nakikitang may iba ng kasama.
Tinatanggal sa puso mo ang nagsasabing mahal mo pa rin sya.
At pinipigilan ang paa mo papalapit muli sa kanya.

No comments: