Search The Net

Wednesday, December 3, 2008

Puwing


Isa kang puwing sa aking mata.
Nagpapahapdi, nagpapaluha sa kaluluwa.
Papatak at papatak na.
Ang tubig na madalang magpakita.

No comments: