Search The Net

Tuesday, June 23, 2009

Minsan ang simpleng bagay pa ang nakakalimutan

"Minsan ang simpleng bagay pa ang nakakalimutan at pinagwawalang bahala natin dahil akala natin hindi masyadong importante, e iyun pala ang mas importante."

-princejuno

nasabi ko iyan sa isang reply ko sa email about kung paano tayo makakatipid at makakatulong sa ating kalikasan.

tama ba?

No comments: