Search The Net

Wednesday, October 14, 2009

Tama ba ito?

tama nga kaya na
ang mababait na tao ay agad kinukuha ni Lord?....

tama rin kaya na
ang masasamang damo ay mahirap mamatay?

No comments: