Search The Net

Monday, November 3, 2008

THE TREE HOUSE-COVER PHRASE


The Tree house..
where my heart is residing and at the same time hiding.

Tayo ay katulad ng isang tree house.. May mga taong sa atin ay pumapanik, sumisilong, nagpapahangin, nagpapalipas-oras, nag-aabang, at minsan naghihintay.
Pero aalis rin pagkatapos.
Walang nagtatagal.
Ngayon ikaw ay dumating..
Anong gagawin mo sa tree house ko? Magtatagal ka ba? mananatili na?
O aalis din katulad nila?

No comments: