Search The Net

Tuesday, November 4, 2008

1 2 3 Pass!♀♂


(dedicated to one two three pass company...haha)

Ikaw ba'y nagpapalipas oras?
Tara tayo'y mag 1 2 3 pass!
Baraha'y inyo nang ilabas.
Pati pulbos, sa mukha ipangkakaskas.

Kinakailangan ang ibayong lakas.
Mata at isip ay dapat matalas.
Ihanda ang kamay sa paghampas.
Walang dayaan dapat ay patas.

Dapat na alam mo ang batas.
Parusa'y wala kang katakas.
Siguradong enjoy naman to the max.
Sa tawa ay wala kang kaligtas.

Madali lang ang 1 2 3 pass.
1 baraha ay kailangang i pass.
Hanggang sa apat ay magkakaparehas.
Ipatong ang kamay talo ang nasa taas.

Tara huwag nang magpalampas.
Umpisahan nang mag 1 2 3 pass.
1 2 3 pass.. 1 2 3 pass.
Mula new year hanggang x-mas.

No comments: